Skip to content

Nästan framme

January 28, 2016

N 03, W 47, 28 Jan 2016, 0140 zt. Skriver detta blogginlägg på nattpasset (00-2.30) 200 sjömil norr om Amazonflodens utlopp, 150 från gränsen till Fr Guyana och ca 300 till målet, floden Maroni. Glömde i förra bloggen nämna den mäktiga medströmmen vi haft hela vägen längs Brasiliens nordkust, stadigt 1.5-2 knop, ibland mer än 3 knop!
Har börjat fila på en teori för långsegling. De jobbiga delarna av en segling är de första två dagarna (få sjöben, acceptera att segla tar tid osv), och de sista två (man börjar räkna ner, längta fram, börjar drömma om att sitta i en stilla båt osv). Allt där emellan kan variera i längd. Med andra ord upplevs inte en 5 dagars segling som lättare än en 10 dagars. Teorin har några förbehåll, dels har vi inte seglat längre sträckor än 10 dagar, dels förutsätter den att man kan undvika t ex dåligt väder vid längre seglingar, vilket troligen blir svårare vid långa sträckor. Sedär vad man kan tänka ut på ett seglingspass i tropikerna.

Peter&Eva

From → Sailing Notes

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: