Skip to content

Mot Marquesas – Dag 6

March 21, 2017

Äntligen nådde vi sydost passaden efter 3 dygn. Underbart att kunna segla mot mål och med god fart. Vi har endast sett ett par fartyg/båtar via AIS signaler de senaste fem dagarna så det är inte trångt i dessa vatten. I natt, med ganska grov sjö och ca 12 m/s fick vi en “black-out”, dvs stora delar av elsystemet slogs ut, bl a Autopilot, instrument, osv. Lite stressigt att handstyra med ca 3 meters vågor medan felsökning pågick. Det visade sig att de nya batterier vi skaffade i Surinam inte var 100 % fastsatta. I den grova sjön lossnade en kabel till batteribanken från kabelskon. Enkelt att fixa en temporär lösning, men behöver fixas permanent, troligtvis i Papeete, Tahiti någon gång i Maj, Juni.

Annars allt väl från oss på position 8 grader syd, 97 grader väst. 2462 sjömil till Hiva Oa.

From → Sailing Notes

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: