Skip to content

Framme i Sydafrika

November 2, 2018

Först några bilder vi missade att lägga ut från Madagaskar:

Även om det är ca 600 nm tills vi är tillbaka i Atlanten, tycker vi nog att vi kan fira att vi har korsat Indiska Oceanen. Med ca 1000 sjömils tillägg då vi lade till rundningen av Madagaskar blev det totalt ca 5500 nm från Sumatra till Sydafrika. Indiska Oceanen är definitivt kämpigare seglingsmässigt än både Atlanten och Stilla Havet. Anledningen är lite starkare vindar men framför allt en konstant dykning som oftast inte följer den SO passadvinden. Våghöjden är nog i snitt 3 meter exkl dyning vilket gör att en liten besättning blir ganska sliten och båtutrustning går sönder. Sista etappen från Madagaskar till Sydafrika blev spännande. Agulhas strömmen som är en sydgående ström som startar i Mocambique kanalen och följer Sydafrikas Östra kust kräver planering. Den är den havsström med högst flöde i världen, ca 4 ggr kraftigare än Golfströmmen. Sydlig vind river snabbt upp hög brytande sjö, mer än 20 meters vågor är inte ovanligt och även stora fartyg undviker noga att befinna sig på fel plats. Efter ca 5 dygns ankring på sandön Bazaruto för att vänta ut en sydlig kuling fick vi 4 dygn med mestadels svaga nord och östliga vindar.

Sedan några dagar ligger vi nu i Richards Bay, Sydafrika. Vädret varierar mellan 33 och 18 C och mestadels vind runt 30 knop eller mer. Vi ligger vid den allmänna kajen och ligger gratis 30 dagar med fri el och vatten. Paradoxalt nog ligger vi mer skyddat än vid de bägge privata Marinor som finns här. Konstigt nog har dessa enbart flytbryggor förankrade med kätting i bojfästen. Med upp till ett par meters tidvatten blir det ganska vingligt och bägge marinorna får ofta skador i samband med stormar. Att vi är i Afrika märks tydligt. Hamnområdet har ca 100 apor som springer runt på kajerna. Flodhästar sägs ha tagit en tur från närliggande flod och parkerat något hundratal meter från oss och betat på botten. Sötvattenskrodiler lär finnas i floden och kommer ibland fram till en av marinorna.
Nästa vecka gör vi en dagsutflykt till ett av viltreservaten i närheten. “Big five” skall finnas på plats!

From → Sailing Notes

2 Comments
  1. Annette permalink

    Så roligt att följa er resa!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: